A Chinese Odyssey: Part Three

Hauptdarsteller

Han Geng
as Monkey

Tiffany Tang
as Zixia

Karen Mok
as Bai Jingjing

Wu Jing
as Tang Seng

Gillian Chung
as Chun Sanshi Niang

Iola Xie
as Iron Fan

Jing Hu
as Guanyin

Wang Yibo
as Red Boy

Jiong He
as Erlang Shen

Huang Zheng
as Jade Emperor

Zhang Chao
as Bull Demon King

Zhang Yao
as Niu Xiangxiang

He Yunwei
as Subhuti

Cao Chengyan
as Zhu Bajie

Zhou Yixuan
as Sha Wujing

Corey Yuen
as Old Man under the Moon

Fei Er
as Mei Chaofeng

Yan Tang
as TBA

Crew

Jeff Lau
as Directing


Impressum